ระบบจองห้องประชุมกอง ช.
User :
Pass :
    

หมายเหตุ  กรณี สำนัก/กอง อื่นๆ ต้องการจองห้องประชุมกองแผนงานฯ
กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไปทุกครั้ง โทร : 7293