ระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม / อบรม

รหัสประชุม สถานะ ประเภท วันที่ประชุม เรื่อง ปิดการตอบรับ ผู้ประสานงาน
123 เปิดการตอบรับ อบรม 1 ก.พ. 2564 แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สภากาแฟ) ครั้งที่ 4/2564
เวลา 7.00 น. - 8.00 น.
ตอบรับเข้าร่วมแล้ว : 0
1 ก.พ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน